Stradonka v létě

Autor fotografií: manželé Dvořákovi v září 2009