Přírodní památky

Přírodní památka Štola Stradonice

prirodni-pamatky

Přírodní památka Štola Stradonice se nachází v lese asi 500 m jihovýchodním směrem od obce Stradonice nalevo od lesní komunikace Stradonice – Peruc. Lokalita o výměře 10,05 ha v katastrálním území Stradonice u Pátku je chráněna od roku 1999 z důvodu výskytu ohrožených druhů netopýrů, kteří zde mají jediné známé stálé zimoviště na okrese Louny. Více informací zde

Přírodní památka V Hlubokém

umisteni_v_hlubokemPřírodní památka V hlubokém se nachází 1,75 km severně od Peruce ve smíšeném lese na prudkém svahu nad pravým břehem Débeřského potoka. Chráněné území je obtížně přístupné po lesní cestě, která navazuje na účelovou lesní komunikaci mezi Perucí a Stradonicemi. V blízkosti chráněného území je asi 100 m široký koridor, kterým vede vedení VVN a několik produktovodů. Více informací zde